LÉTO ve znamení bezpečnosti

 • Máte svá data v bezpečí?
 • Máte zabezpečenou síť?
 • Máte webové stránky, aplikace v cloudu, email zabezpečený před útoky?
 • Aktualizujete pravidelně?
 • Nejste si jistí?
klsjdajsdhaksjdhasj

Nejlepší způsob jak odpovědět na otázky spojené se zabezpečením dat a sítě je nechat si vypracovat bezpečnostní audit.

Běžné cena pro vstupní bezpečnostní audit je 8 800 Kč.

Do konce července nabízíme slevu 66%!

Vaše zabezpečení si můžete nechat prověřit za 2 990 Kč!

S raketově vzrůstajícím počtem uživatelů internetu stoupá i nebezpečí napadení vaší firemní sítě, webových stránek či bezdrátových sítí. Bezpečnostní audit poskytuje komplexní analýzu a zhodnocení bezpečnosti celého IT systému.

Vstupní bezpečnostní audit

Audit má dvě části, externí a interní. Externí audit se zaměřuje na zhodnocení rizik vůči hrozbám z vnější strany sítě – z internetu, interní audit zhodnocuje rizika z vnitřní strany – od uživatelů. Jedna část bez druhé nedává smysl, bylo by to stejné, jako kontrolovat tlak v pneumatikách jen na jedné straně vozu.

V oblasti bezpečnosti IT působíme přes 23 let. Naši certifikovaní specialisté navštíví Vaší firmu a pokusí se odhalit bezpečnostní slabiny ve Vaší síti, potenciální možnosti k zcizení nebo zneužití dat, zranitelnost externích aplikací a webů. Prověří pomocí testů a skenů vše, co bude možné a sepíší o tom podrobnou zprávu.

Rozsah vstupního auditu:

 • Zabezpečení sítě
 • Zabezpečení Wifi
 • Uložení dat
 • Zjištění parametrů hostingu webových stránek
 • Detekce redakčního systému a pluginů
 • Zjištění parametrů emailových služeb
 • Skenování portů routeru
 • Zjištění stavu dokumentace IT infrastruktury
 • Zjištění velikosti datových rozvodů a jejich fyzického zabezpečení
 • Zjištění konfigurace aktivních prvků sítě (VLANy, 802.1X, DHCP Snooping, IP Source guard, Port Security, DAI, VPN, IDS/IPS, Proxy)
 • Zjištění rozsahu a zabezpečení WiFi sítě
 • Detekce zařízení připojených do sítě, verzí operačních systémů a poskytovaných služeb
 • Kontrola systému řízení identit, politiky hesel
 • Zjištění stavu zálohování a plánů obnovy (soft i hard)
 • Zjištění stavu antivirového řešení

Pro Vás ideální stav je závěrečné konstatování, že jsme neodhalili žádné bezpečnostní riziko.

Bezpečnostní audit

Bezpečnostní audit, jeden z nejdůležitějších prvků Vaší bezpečnosti, pokud si nejste jisti ochranou před všemi aktuálními hrozbami…

Šifrování dat

Šifrování dat představuje způsob, jak lze zamezit neautorizovaným osobám k přístupu k datům, jako jsou například osobní dokumenty, hesla a různé přihlašovací údaje a jiné citlivé soubory…

ESET Secure Office

Chrání pracovní stanice (počítače, smartphony, tablety a souborové servery) před všemi typy hrozeb…