Síť a wifi

Potřebujete vytvořit novou síť ve Vaší firmě? Mít možnost sdílení dat?

Víte, co se děje ve Vaší síti? Jestli je dostatečně zabezpečena? Máte k dispozici přehled, jací klienti se připojili k Vaší síti a co v síti prováděli? Pokud ne, je čas se na nás obrátit.

Při zapojování sítě ve Vaší firmě, nejprve připravíme plán sítě, poté podle předem připraveného návrhu pokládáme kabeláž, následuje otestování funkčnosti a instalace serverů. Jakmile je síť hotova, jsme připraveni zaškolit Vaše zaměstnance a dát jim příslušná hesla potřebná k přístupu do sítě. Poté samozřejmě naše práce nekončí a stále probíhají pravidelné kontroly Vaší sítě.

Zajistíme stabilitu a spolehlivost Vaší sítě.

Správa sítí aneb Pravidelný dohled nad sítí Vám ubere stres!

klsjdajsdhaksjdhasj