Virtualizace / cloudová řešení

Zvýšení dostupnosti služeb a dat

Mějte Vaše data moderně uložená v „cloudu“ a vysoce dostupná i z mobilních zařízení. Cloudové řešení je např. vhodné i pro případy, kdy plánujete dočasně navýšit počty svých zaměstnanců, protože tyto licence nejsou zpravidla trvalé, ale řeší se formou pronájmu.

Přeneste své starosti jinam

Provozování či poskytování služeb IT s sebou přináší nutnost starat se o SW, či HW, provádět inovace, přizpůsobovat se moderním trendům a technologiím. Tyto „starosti“ Vám přenesením služeb či dat odpadnou a Vy tak můžete šetřit svůj čas.

Predikovatelné náklady

Ve světě „cloudu“ platíte vždy jen za to, co používáte. Zdroje lze měnit podle Vašich aktuálních potřeb a Vy vždy víte, kolik platíte. Nemohou Vás překvapit nečekané poruchy HW apod.

klsjdajsdhaksjdhasj