Poradenství

Vždy po ruce

Váš poradce Vám bude neustále po ruce, stačí zavolat, napsat nebo přijít osobně. Je součástí týmu, proto už nebudete muset řešit komunikaci mezi ním a účetními. S naší službou získáte komplexní servis.

Buďte bez starostí

Nenecháme Vás dostat se do potíží s úřady, institucemi či ve Vašem podnikání.

Proč se svěřit nám

Za paušál či hodinovou sazbu poskytujeme široké a odborné poradenství pro komplexní řízení Vašeho podnikání.

Díky jedinečné kombinaci znalostní databáze a lidí naše společnost nabízí pod jednou střechou řešení všech Vašich potřeb. Navrhujeme komplexní řešení pro Vaše podnikání a minimalizujeme potenciální rizika plynoucí ze všech těchto oblastí. Jsme připraveni Vám poskytovat komplexní poradenství již od samého začátku i v přípravné fázi Vašeho podnikání a podpořit Vás při všech strategických rozhodnutích.

 

Naše kompetence jsou především v následujících oblastech:

Účetní poradenství poskytované našim klientům směřuje do těchto oblastí:

 • řešení složitých účetních případů
 • optimální nastavení účetního systému - optimalizace vstupů a výstupů
 • zpracování a vytvoření oběhu účetních dokladů
 • konzultace se softwarovou firmou v oblasti nastavení výpočetního systému
 • audit účetních postupů a vnitřních procesů

V oblasti daňového poradenství poskytujeme našim klientům následující služby:

 • zpracování daňových přiznání
 • daně z příjmů právnických osob
 • daně z příjmů fyzických osob
 • posouzení ekonomických transakcí z pohledu daňových dopadů u právnických i fyzických osob

Due diligence je především komplexní zmapování všech operačních a finančních aspektů. Závěry z této činnosti by měly dát investorovi jasnou odpověď především na tyto otázky:

 • jaká rizika jsou v předložených dokumentech ukryta ?
 • jak jsou tato rizika hodnotově významná ?
 • jak se promítnou do uvažované kupní ceny ?
 • o jaké položky by měl investor předloženou bilanci upravit ?

Due diligence může být podle zadání investora zaměřena na celou bilanci společnosti, na její aktiva i závazky, nebo se může týkat pouze vybraných oblastí.

Pracovně právní problematika je všeobecně citlivou oblastí, která vyžaduje neustálou pozornost a úpravu existující pracovněprávní dokumentace. Navíc rizika spojená s neznalostí nebo nesprávnou interpretací často komplikované legislativy jsou příliš velká a mohou vyústit v nežádoucí konflikty se zaměstnanci i úřady. Naše služby v oblasti pracovně-právní zahrnují především oblasti:

 • vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce a další smluv
 • pracovně právní poradenství při přijímání či propouštění zaměstnanců
 • poradenství a příprava smluv při zaměstnávání cizích státních příslušníků

Finančním poradenství se zabýváme především s ohledem na efektivní řízení společnosti a:

 • navrhneme a nastavíme vám vhodný systém pro efektivní řízení hospodaření vaší firmy
 • provedeme potřebné výpočty, analýzy a hodnocení
 • pomůžeme vám při strategickém či běžném provozním rozhodování
 • poskytneme vám náš názor na věc jako nezávislého konzultanta
 • konzultujeme s vámi požadovanou problematiku s cílem najít společně nejlepší řešení

Výběr a implementace, eventuálně reimplementace ERP systému je vždy velkým zásahem do chodu společnosti. Správně zvolený a kvalitně implementovaný informační systém může vygenerovat firmě značné úspory. Pomůžeme vám s:

 • se sestavením definice zadání
 • stanovením cílů projektu
 • výběrem uchazečů a vyhodnocením nabídek
 • se zadáním a vyhodnocením implementační studie
 • dohledem nad implementací a uváděním do provozu

ZAJÍMAJÍ VÁS NAŠE REFERENCE?

Prohlédněte si je zde