CRM

klsjdajsdhaksjdhasj

Chcete mít přehled o aktivitách svých obchodníků?

Chtěli byste efektivněji splňovat požadavky Vašich zákazníků?

CRM neboli Customer Relationship Management byl vytvořen pro plánování a řízení vztahů se zákazníky. Využívá databázový systém shromažďující všechny údaje o zákaznících a poté je dále vyhodnocuje, což vede ke schopnosti naslouchat Vašim zákazníkům.