Seminář GDPR – Jaký máme pohled na GDPR v IT?

klsjdajsdhaksjdhasj

Tomáš Matějíček se po studiu informatiky více než dvanáct let ve firmě Mepatek zabývá správou a zabezpečením IT. Spravuje sítě s více než sedmisty stanicemi, konzultuje s klienty její používání a s ohledem na bezpečnost a efektivitu navrhuje velmi sofistikovaná řešení dle nejnovějších bezpečnostních standardů.

Tomáš, díky svým zkušenostem a své specializaci, provádí bezpečnostní audity, které odhalí slabiny v zabezpečení. Díky těmto auditům pomohl již desítkám firem předejít případnému úniku či ztrátě dat.